Undersøgelser og behandlinger i Diagnostisk Center

I Diagnostisk Center undersøger vi patienter med uklare symptomer for at udrede deres sygdom. Her finder du det informationsmateriale, vi har om vores undersøgelser og behandlinger.