Klinisk Immunologisk Afdeling

I Klinisk Immunologisk Afdeling varetager vi forskellige typer af opgaver indenfor immunologi, fx udvælgelse og tapning af bloddonorer, produktion af blodkomponenter, væv og celler samt analyser. Desuden yder vi lægelig rådgivning ved klinisk immunologiske problemstillinger som fx transfusions- og transplantationsbehandlinger.

For fagfolk og patienter i forløb i afdelingen