Regler i afsnittet

Vi har nogle retningslinjer, som du og dine pårørende skal følge, mens du er på hospitalet. Det drejer sig fx om rygning, mobiltelefoni, hygiejne og foto.

Regler i afsnittet