Barselsgang, Thisted

På Barselsafsnittet, Thisted tilbyder vi ophold til alle førstegangsfødende og til flergangsfødende, som har haft et kompliceret graviditets-, fødsels- eller barselsforløb, hvor mor og barn har behov for særlig pleje eller observation efter fødslen.

Gang