Udvidede tilbud i samarbejde med Jordemodercentret

Samtale med jordemoder

Her kan du se, hvad vi tilbyder udover de almindelige jordemoderkonsultationer. Flere af tilbuddene kræver, at du bliver henvist til dem af din egen læge eller via vores sårbarhedsscreening. Det taler vi om ved din første konsultation.

Aktiviteter og tilbud

Her kan du se, hvad vil tilbyder udover de almindelige jordemoderkonsultationer. Tal med din jordemoder om, hvilke aktiviteter der kan være noget for dig. Nogle aktiviteter skal du tilmelde dig.

I sommerperioden er der lukket for kursusaktiviteter, så skal du føde i juli eller august, anbefaler vi, at du deltager i aktiviteterne, der afvikles i maj eller juni.