Jordemoderkonsultation

Når din egen læge har konstateret, at du er gravid, bliver du henvist til Aalborg Jordemodercenter. I Jordemodercenteret bliver du tilbudt et forløb af konsultationer.