Undersøgelser og behandlinger

I Gynækologisk Dagafsnit modtager vi patienter til undersøgelse og kortere kirurgiske indgreb.