Vejledning, øvelser og træning hos Fysio- og Ergoterapien, Thisted

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Thisted varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter.