Kontakt Blodbanken (Klinisk Immunologi)

Er du donor, kan du finde telefonnummer og mailadresse for det tappested, du ønsker at kontakte.

Øvrige telefonnumre