Generel information

Her kan du finde svar på, hvordan Blodbanken (Klinisk Immunologisk Afdeling) behandler personoplysninger om dig som bloddonor eller stamcelledonor i Region Nordjylland.

Oplysningspligt over for blod- og stamcelledonorer