Akut Modtageafsnit A (AMA-A), Aalborg

Akut Modtageafsnit A (AMA-A) modtager patienter, der har akut behov for kirurgisk behandling. Afsnittets overordnede formål er at behandle og pleje akutte patienter på højt fagligt niveau. Afsnittet er et samarbejde mellem Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, der har det lægefaglige ansvar, og Akut- og Traumecenter, der har plejeansvaret. 

Indgang