Særlige funktioner

I Onkologisk Afdeling har vi nogle særlige funktioner, fx Onkologisk Akutfunktion samt Krop og Kræft.