Om klinikken

Høreklinikken, Frederikshavn foretager høreundersøgelser på patienter med ukompliceret høretab. Vi arbejder tæt sammen med Høreklinikken, Aalborg.

Kortudsnit