Nyremedicinsk Sengeafsnit 8 Øst

I Nyremedicinsk Sengeafsnit 8 Øst undersøger og behandler vi patienter, som er indlagt med henblik på udredning og behandling af nyremedicinske sygdomme og almene medicinske sygdomme.

Indgang til sengeafsnit