• Infektionshygiejnen er et afsnit under Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.
  • Afdelingen yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af undersøgelsesresultater, antibiotisk behandling, infektionsbehandling, og hygiejne inden for sygehussektoren og den primære sundhedstjeneste...
  • Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til fagfolk udenfor hospitalet - fx til praktiserende læger, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen, kommune osv.  Her findes også informationer til de...