Særlige funktioner

I Hæmatologisk Ambulatorium har vi det særlige funktionsområde Hæmatologisk Daghospital.