Kompetence og kompetenceudvikling for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Her kan du læse "Strategi for kompetenceudvikling i Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital" for ergo- og fysioterapeuter, juni 2017.

Ud over denne rapport er der udarbejdet en kort udgave – en håndbog, hvor centrale kernepunkter fra rapporten er trukket ud, og hvor der er anvisninger på, hvordan kompetenceudviklingsstrategien anvendes i praksis som f.eks. ved teamudviklingssamtale eller medarbejderudviklingssamtale. Her kan du læse "Håndbog i kompetenceudvikling i Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital", 2017.