Sådan træner du følesansen efter fingeramputation

Efter amputation vil der ofte være ændret følsomhed i fingerstumpen på grund af overskæring og/eller tryk af nervetrådene. Der kan opstå irritation, smerte eller en anderledes følelse i stumpen. Huden kan være overfølsom, og berøring kan være ubehagelig eller smertefuld.