Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Thisted

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Thisted varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Aalborg Universitetshospital.

Indgang