Når din pårørende har fået en stabiliserende operation i ryggen

Din pårørende har fået foretaget en stabiliserende operation i ryggen fra _________ til __________