Vejledning, øvelser og træning hos Fysio- og Ergoterapien, Syd

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Syd (Afsnit A) varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter.