Neonatalambulatorium

Neonatalambulatoriet er tilknyttet Neonatalafsnit 12-13 på 12. etage. Vi følger for tidligt fødte børn indtil 2 års alderen.  

Vores patienter 

I Neonatalambulatoriet følger vi følgende patienter:

  • børn der har været indlagt på afsnittet
  • børn der er henvist fra egen læge
  • gravide der har brug for en rådgivningssamtale, når der er tegn på børn med misdannelser. 

Vi følger de for tidligt fødte børn indtil 2 års alderen. Ambulatoriet er udelukkende lægebemandet. 

Venteområde

Venteområdet er udenfor afsnittet. Ring på klokken, når du ankommer til Neonatalafsnit 12-13.