Aalborg-forsker i spidsen for europæiske guidelines

Overlæge Jacob Bodilsen fra Infektionsmedicinsk Afdeling har været tovholder på udarbejdelsen af de europæiske guidelines for behandling af bylder i hjernen. 
Jacob Bodilsen

To år har det taget at gennempløje og udtrække den vigtigste viden fra 455 videnskabelige artikler. Til gengæld har klinikere over hele Europa nu et sæt guidelines, de kan følge, når de står med patienter med sjældne, men alvorlige hjerneabcesser.

- Det har været et sjovt, spændende og ikke mindst lærerigt arbejde, som jeg er meget stolt over at have haft mulighed for at være tovholder på. Hjerneabcesser er en sjælden tilstand, hvor det kan være svært at vurdere, hvilken behandling, der er bedst i den givne situation. Derfor er det vigtigt, at der findes kliniske guidelines på området.

Sådan fortæller overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling, Jacob Bodilsen, der fik henvendelsen fra det europæiske selskab for klinisk mikrobiologi og infektionssygdomme, ESCMID, om han ville påtage sig opgaven som chairman for gruppen, der skulle stå for udarbejdelsen af de nye guidelines.

Hjerneabsces er en alvorlig infektion med høj dødelighed og risiko for alvorlige mén hos overlevende. I 2020 forsvarede Jacob Bodilsen sin ph.d.-afhandling om netop hjerneabcesser, hvor han belyste behandlingen på nationalt plan ved hjælp af danske registre.

- Vi har i mange år arbejdet for at skabe et internationalt netværk på området – noget som er vigtigt, når vi beskæftiger os med disse sjældne sygdomme, og samarbejdet kan være indgangen til at få mulighed for at præge udviklingen inden for faget og bidrage til at profilere hospitalet positivt. Også selvom vi kun er et lille hospital med omkring fem hjerneabcesser om året, siger Jacob Bodilsen.

Udarbejdelsen af de nye guidelines er foregået med deltagelse fra en patientrepræsentant. Det har givet andre perspektiver på behandlingen end det rent lægefaglige:

- Vi har i retningslinjerne forsøgt at inddrage patienternes perspektiv på, hvad de synes er vigtigt i forhold til deres behandling. Det giver os mulighed for at prioritere risici og gavnlige effekter ved forskellige tiltag, siger Jacob Bodilsen.

Han opfordrer til, at andre, der går med den mindste interesse for at bidrage til udarbejdelsen af internationale guidelines, deltager aktivt i de europæiske selskaber:

- Det er en enestående chance for ikke blot at sætte Aalborg Universitetshospital på landkortet med også for at opbygge gode samarbejdsrelationer, der åbner mulighed for nye forskningsprojekter, slutter Jacob Bodilsen.

Læs den nye guideline her:

ESCMID guidelines on diagnosis and treatment of brain abscess in children and adults - Clinical Microbiology and Infection

Opdateret