TILBAGE

Dato for specialevalgsdag 2016

11. august 2016

Region Midtjylland afholder i samarbejde med Aarhus Universitet og Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Karrieredag for medicinstuderende og yngre læger, fredag den 25. november 2016 på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Kontakt

Susanne Backman Nøhr

Uddannelseskoordinerende overlæge

Tlf.:

97 66 62 63