TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde d. 11. september 2012

09. oktober 2012
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 11. september 2012 er nu tilgængeligt online.