TILBAGE

Kursus i ”Akut Neurologi” den 15. december 2014

28. oktober 2014

Kurset i "Akut Neurologi"  tilhører en kursusrække målrettet uddannelsessøgende læger i Region Nordjylland. Kurserne har til formål at motivere og inspirere til fortsat læring og udvikling inden for sundhedssektoren i Region Nordjylland.

Information om kurset og tilmelding findes nedenfor.