TILBAGE

Referat fra Forum for Uddannelsesansvarlige Overlæger d. 23. marts 2015

10. april 2015
Temaet for mødet var videndeling om uddannelsesinitiativer fra 3-timersmøderne 2014. Deltagerne var  uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger samt ledende overlæger. Referatet er nu tilgængeligt på Lægers Uddannelsesforum.

Kontakt

Kontaktperson

Susanne Backman Nøhr

Uddannelseskoordinerende overlæge

Tlf.:

97 66 62 63