TILBAGE

Referat fra Det Regionale Råds møde d. 4. marts 2014

23. april 2014
Referatet fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 4. marts 2014 er nu tilgængeligt online.