TILBAGE

Dispensation fra 6-årsfristen i Region Nordjylland

03. oktober 2018
Der er indført forsøgsordninger i forhold til tidsfristen mellem første ansættelsesdag i den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelsen i speciallægeuddannelsen.

Kontakt

Susanne Backman Nøhr

Uddannelseskoordinerende overlæge
Aalborg Universitetshospital

Tlf.:

97 66 62 63

Lotte Hoelgaard Christensen

AC-fuldmægtig
Aalborg Universitetshospital

Tlf.:

97 66 62 64