TILBAGE

Indkaldelse af ansøgninger til fremme og udvikling af færdigheds- og simulationstræning

26. november 2012
Rådgivningsgruppen for Færdigheds- og Simulationstræning indkalder hermed ansøgninger til Videreuddannelsesregionale midler til fremme og udvikling af færdigheds- og simulationstræning for læger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord i 2013.