TILBAGE

Støtte til nationalt samarbejde om immunterapiforskning

05. februar 2020
En forskergruppe på Onkologisk Afdeling står i spidsen for et nationalt studie, der skal sikre bedre udvælgelse af lungekræftpatienter til behandling med immunterapi. Projektet har netop modtaget 1,8 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen.

Mette Thune Mouritzen

Læge

Mail:

metm@rn.dk
Forfatter

Peter Friis Jeppesen

Kommunikationskonsulent

Tlf.:

97 66 62 55

Mail:

pfj@rn.dk