Praktisk information


Kontakt

Aalborg Universitetshospital

Telefon

97 66 00 00

Hobrovej 18-22
9000 Aalborg
 • Vigtig information om coronavirus

  Ingen må møde op på hospitalet med feber, hoste, synkebesvær, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine.

  Hvis du er patient og har symptomer, så husk at melde afbud og få en ny tid.

  Se flere informationer om coronavirus

 • Find vej, parkering og transport

  Aalborg Universitetshospital har matrikler i Aalborg og Thisted samt afsnit, som er fysisk beliggende på Regionshospital Nordjylland i Hjørring og Frederikshavn.

  Se parkeringsmuligheder og find vej til de enkelte afsnit og ambulatorier

 • Kiosk og køb af mad

  På Aalborg Universitetshospitals lokaliteter, er der forskellige muligheder for at købe mad og drikke i vores kiosk, automater og café. 
   
  Læs mere om mulighederne på den enkelte lokalitet:

  Aalborg UH, Syd

  Aalborg UH, Nord

  Aalborg UH, Hobro

  Aalborg UH, Farsø

  Aalborg UH, Thisted

 • Hjælpemidler

  Hjælpemidler kan mod kvittering lånes gennem hospitalets fysioterapeuter og ergoterapeuter og bedes returneret til det Centrale Hjælpemiddeldepot.

  Hjælpemidler udlånes kun til midlertidig brug, og du skal derfor enten være indlagt på hospitalet, gå til ambulant behandling eller være henvist til hospitalet med henblik på behandling for at kunne låne hjælpemidler.

  Se adresser og åbningstider for aflevering af hjælpemidler 

 • ID-armbånd

  Når du indlægges på et afsnit, giver personalet dig et identifikationsarmbånd på, som indeholder dit navn og cpr-nummer.

  Armbåndet er en vigtig del af patientsikkerheden, og du skal beholde det på under hele din indlæggelse.

 • Patienthotel

  Aalborg Universitetshospital har et patienthotel, som kan benyttes af særlige patientgrupper og deres pårørende. 

  Patienthotellet er for patienter med behov for daglig kontrol og behandling på stamafsnittet, patienter med lang eller besværlig vej mellem hjem og sygehus samt patienter der skal til behandling samme dag som indlæggelsen.

  Booking af værelse foregår gennem det afsnit, du er tilknyttet.

 • Besøg på hospitalet

  Fra fredag d. 12. november skal du som besøgende have et gyldigt coronapas, når du besøger patienter på hospitalet. Dette gælder dog ikke for nære pårørende, værger m.fl.
  Læs mere om coronapas for besøgende

   

  Overvej dit besøg

  Patienter på regionens hospitaler må modtage besøg af deres pårørende. Af hensyn til smittefare opfordrer vi dog til, at pårørende tager så få personer ind på hospitalet som muligt.

   

  Begrænsede muligheder for besøg på nogle afdelinger

  Besøget skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde, og der kan være afdelinger, hvor der af fx pladsmæssige hensyn kan være begrænsede muligheder for at modtage besøg.

  Det er op til ledelsen på den enkelte afdeling at afgøre, i hvor høj grad det er forsvarligt at modtage besøg på afdelingen. Hvis du er i tvivl, om du må komme på besøg, så kontakt afdelingen.

  29-11-2021

  Brug af mundbind

  Du skal bruge mundbind, når du opholder dig på hospitalet i lokaler, som offentligheden har adgang til. Det er fx i forhallen, venteværelset eller en stue. Det gælder for personer over 12 år.

  Følgende er undtaget kravet om mundbind/visir

  • Patienter, der er indlagt på hospitalet
  • Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir

  Mundbind/visir kan fjernes i visse situationer

  • Under kortvarig indtagelse af mad og drikke
  • Under indtagelse af medicin
  • Under samtale med personer, der mundaflæser
  • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser
  • Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

  Undgå smittespredning

  Når du besøger en patient eller har en aftale på hospitalet, skal du følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smittespredning:

  • Vask eller sprit dine hænder af
  • Minimer kontakten til patienten
  • Nys og host i dit ærme
  • Hold afstand til personale, andre patienter og besøgende
  • Husk at bruge mundbind i venteværelset ved vagtlægen eller akutmodtagelsen/skadestuen

  Forud for dit besøg, kan du lade dig teste for COVID-19, hvis du ønsker det. Dette er frivilligt.
  Læs mere om corona-test

 • Blomster

  Du må gerne have afskårne blomster i vase, men ikke potteplanter, da jord udgør en infektionsrisiko.

  Du skal selv passe dine blomster eller få dine pårørende til at hjælpe.

 • Vask hænder og brug håndsprit

 • Rygning

  Alle matrikler på Aalborg Universitetshospital er som udgangspunkt røgfri. Vi har dog udendørsområder, hvor det er tilladt at ryge:

  • Syd: Overdækket rygeområde ved udgangen fra Onkologisk forhal
  • Nord: Overdækket rygeområde bag ved højhuset
  • Farsø: Overdækket rygeområde ved hovedindgangen
  • Hobro: Overdækket rygeområder ved hovedindgangen, Medicinsk Afsnit for Akut og Multisygdom, stueetagen og Sengeafsnit for Rehabilitering.
  • Thisted: Overdækket rygeområde bag ved hovedbygningen

   

  Hjælp til rygestop

  Ønsker du hjælp til rygestop er der flere muligheder:

  • Ved indlæggelse kan du tale med din læge eller sygeplejerske
  • Forebyggelsesambulatoriet Sund Info, som ligger i forhallen på Syd
  • Sundhedsstyrelsens stoplinje: sms ’Rygestop’ til 1231 (Sundhedsstyrelsens stoplinjen) eller ring 8031 3131
 • Trådløst netværk

  Vi tilbyder internetadgang, mens du er her. Netværket hedder "RNguest". Du kan logge på fra din computer, tablet eller telefon ved hjælp af NemID eller ved at modtage en login-kode på SMS.

  Du skal selvfølgelig bruge netværket med omtanke og vide, at du kan holdes personligt ansvarlig, hvis du misbruger tjenesten til ulovlige formål.

  Du må ikke forvente, at personalet har mulighed for at hjælpe dig med opkoblingen.

  Se vejledning til hjælp med opkobling

  På enkelte mindre matrikler kan vi desværre ikke tilbyde trådløst internet.

 • Mobiltelefon

  Som udgangspunkt må du gerne bruge din mobiltelefon, når bare du viser hensyn til andre. Sæt den på lydløs, tal sagte og forlad venteområdet eller stuen, hvis det er muligt.

  På enkelte afsnit skal din mobiltelefon være helt slukket, fx af hensyn til vores apparatur.

 • Foto, video og lyd

  Hvis du ønsker at fotografere, filme eller optage personalet, så spørg altid først. Du må heller ikke fotografere, filme eller optage medpatienter uden tilladelse.

 • Dyr på hospitalet

  Du må ikke tage hunde, katte eller andre kæledyr med ind på hospitalet. Hverken ved dine egne hospitalsaftaler eller besøg hos patienter.

  Førerhunde

  Bruger du førerhund, må du gerne tage den med til egne, korte hospitalsaftaler. Hunden må dog ikke komme med ind på undersøgelses- eller behandlingsstuer, men skal kunne ”parkeres” i venterummet eller hos sekretæren imens.

  Du må ikke medbringe førerhund på sengeafsnit. Det gælder både, hvis du selv indlægges eller ved besøg hos patienter.

 • Værdier

  Pas godt på dine værdigenstande og ejendele såsom briller, høreapparat og lignende, mens du er på hospitalet. 

  Lad smykker og større pengebeløb blive hjemme, eller send dem med dine pårørende hjem. Har du et sengebord eller skab med lås til rådighed, så lås dine værdigenstande inde, så de ikke frister til tyveri eller bliver væk. Du har også mulighed for at få opbevaret dine værdigenstande i hospitalets Information. 

  Hospitalet har som udgangspunkt ikke erstatningspligt, hvis du mister ejendele under dit ophold.

  Læs mere om hvordan du passer på dine ejendele og erstatning