Strategi og tal

På Aalborg Universitetshospital spiller forskning en vigtig rolle i arbejdet med konstant at forbedre diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Læs vores forskningsstrategi og find nøgletal om vores forskningsaktivitet her.
Forskningen ved Aalborg Universitetshospital har over de sidste 20 år været i kraftig vækst, og antallet af videnskabelige publikationer, der udgår fra hospitalets forskere stiger fortsat støt.

Den massive satsning på forskning har gjort, at hospitalet i dag har et aktivt og inspirerende forskningsmiljø med centrale ressourcepersoner og moderne faciliteter, der tiltrækker højtkvalificerede forskere fra både indland og udland.