Forskning i Klinisk Forskningsenhed (KFE)

Forskningsledelse

Ursula Falkmer, professor, forskningsansvarlig overlæge, Laurids Østergaard Poulsen, specialeansvarlig overlæge, samt Lone Rosborg, ledende projektsygeplejerske.

Baggrund

KFE er en integreret del af Afdeling for Kræftbehandling. Enheden blev etableret i 1991 med det formål at støtte infrastrukturen for eksperimentel klinisk kræftforskning med hovedvægten på kliniske lægemiddelforsøg. KFE er siden da videreudviklet, og personalet yder i dag støtte til ph.d.-, master- og kandidatstuderende.

KFE varetager alle opgaver i forbindelse med kliniske forsøg. Enheden sikrer, at alle forsøg følger Good Clinical Practice (GCP), gældende nationale og internationale guidelines samt dansk lovgivning. Samarbejde er etableret nationalt og internationalt med tilsvarende enheder, universiteter og lægemiddelindustrien.

Forskningsprofil

At frembringe ny viden om nye stoffer, som kan blive aktuelle i behandlingen af kræftpatienter.

At tilbyde så mange som muligt af de nordjyske kræftpatienter deltagelse i kliniske videnskabelige forsøg med bedst mulig kvalitet. Dette gøres ved hjælp af

  • Lægemiddelforsøg (kliniske forskningsprotokoller)
  • Kliniske forsøg (anden onkologisk behandling, biobank etc.) 

Det kan være såvel industri- som akademisk sponsorerede forsøg.

KFE har ansvar for ajourføring af kliniske data i nationale kvalitetsdatabaser.

Protokoloversigt

Link

Afdeling for Kræftbehandling har i gennemsnit ca. 70 kliniske forsøg (protokoller) i gang, cirka halvdelen er industriinitierede og halvdelen akademiske protokoller. 

Aktive protokoller i protokoloversigten henviser til kliniske forsøg, som inkluderer patienter. Lukkede protokoller henviser til kliniske forsøg, hvor patienter fortsat følges i henhold til forsøget, men hvor der ikke længere inkluderes nye patienter.

Afdelingen deltager i forsøg til de fleste diagnosegrupper. Du kan hente KFE's aktuelle protokoloversigt ved at klikke på "Link" under overskriften.

Kræftens Bekæmpelse har en samlet oversigt over kliniske forsøg i Danmark: Samtlige kliniske forsøg i Danmark.