Onkologisk Afdeling

Onkologisk Afdeling varetager forebyggelse, akut og elektiv diagnostik, ikke-kirurgisk behandling, pleje, palliation og rehabilitering af patienter med kræftsygdomme i samtlige organsystemer. Afdelingens forskningsarbejde skal sikre befolkningen i Region Nordjylland adgang til bedst mulig kræftbehandling og pleje på et evidensbaseret, videnskabeligt grundlag.

Afdelingens overordnede forskningsprofil fokuserer på de primære og sekundære mål, som er formuleret i Forskningsstrategi 2018-2022, og involverer patienter med forskellige kræftdiagnoser. Konceptet inkluderer såvel kvantitative som kvalitative kliniske forskningsmetoder. 

Den kliniske lærestolsprofessor har ansvar for forskning, udvikling og basisuddannelse inden for specialets områder. Forskning og udvikling gennemføres ifølge afdelingens strategiplan i samarbejde med forskningsudvalget.

Klinisk forskning udføres i samarbejde med Klinisk forskningsenhed (KFE), Klinisk Kræftforskningscenter (KKFC), Klinisk institut, afdelingsledelsen og andre kliniske afdelinger ved Aalborgs Universitetshospital, nationale og internationale netværk.