Center for Tarmsvigt

Center for Tarmsvigt planlægger at etablere et videnskabeligt forum.

Forskning inden for klinisk ernæring, herunder screening for fejlernæring, behandling og vurdering af forskellige metaboliske og absorptive forhold samt behandling og monitorering, er allerede iværksat såvel nationalt og internationalt.

Center for Tarmsvigt ønsker at forbedre betingelserne for et solidt internationalt samarbejde mellem Center for Ernæring og Tarmsygdomme og Speciale for Mave- og Tarmkirurgi ved at oprette et videnskabeligt forum.