Den Kliniske Forskningsenhed (KFE)

Den Kliniske Forskningsenhed (KFE) på Hæmatologisk Afdeling har til huse på 2. etage i Medicinerhuset og arbejder med planlægning, igangsættelse og gennemførelse af klinisk protokollerede forsøgsbehandlinger.

 

Telefon (fælles)

97 66 38 81

 

Protokollerede kliniske undersøgelser

Ved en protokolleret klinisk undersøgelse forstås et sæt nedskrevne retningslinjer for undersøgelse, behandling og opfølgning af en klart defineret gruppe af patienter, som behandles i afdelingen.

Forskningsprojekterne omfatter kliniske udrednings- og behandlingsprotokoller såvel som ph.d.-protokoller, der tager udgangspunkt i et for afdelingen relevant klinisk projekt.

Den praktiske håndtering af protokollerede kliniske forskningsprojekter gennemgår følgende faser:

Startfasen

Undersøgelsen godkendes internt i afdelingen og gøres klar til initiering i praksis. Her er protokolmøderne et vigtigt forum, hvor indkomne protokoller præsenteres og diskuteres, før det vedtages, om afdelingen skal deltage i protokollen eller ej.

Gennemførelsesfasen

Patienter screenes, informeres, inkluderes, behandles og undersøges i henhold til den enkelte protokol.

Opfølgningsfasen

Protokollen er lukket for inklusion, patienter afslutter aktiv behandling og overgår til et kontrolforløb.

Slutfasen

Datarapportering ophører, projektmateriale arkiveres, dataopgørelse formidles til afdelingens personale.

 

Ledelse og personale i KFE

Leder af KFE

Ledende projektsygeplejerske
Mette Gulbæk
Telefon 25 57 90 68

Lægeligt ansvarlig

Afdelingslæge
Søren Ramme Bro
Telefon 97 66 38 19

 

De daglige opgaver varetages af

Projektsygeplejerske
Bettina Brogaard
Telefon 20 69 21 71

Projektsygeplejerske
Helle Sørensen 
Telefon 22 68 11 15

Projektsygeplejerske
Lotte Andersen
Telefon 24 60 13 74

Projektsygeplejerske
Sanne Kjær
Telefon 20 69 21 70

Projektsygeplejerske
Sarah Mailund Rasmussen
Telefon 20 69 21 66

Projektsygeplejerske
Susanne Christiansen
Telefon 20 69 21 67

Projektsekretær
Elisabeth Vilsbæk Flensted
Telefon 97 65 40 76

Forskningsbioanalytiker
Helle Vrelitz Henningsen
Telefon 97 66 67 45

Forskningsbioanalytiker
Susanne Henriksen 
Telefon 97 66 38 67