Endokrinologisk Forskningsenhed

Endokrinologisk Forskningsenhed har siden 2005 haft lokaler i Forskningens Hus. Vi varetager forskning inden for det endokrinologiske speciale dvs. forskning inden for sygdomme/områder relateret til:

  • Sukkersyge
  • Struma og stofskiftesygdomme
  • Sygdomme i hypofyse, binyre og gonader
  • Kalkstofskifte og knogleskørhed
  • Adipositas (overvægt)
Ved forskningsenheden foregår der klinisk og epidemiologisk forskning på både raske personer og patienter. I vores kliniske forskning følger vi forskellige patientgrupper over tid. Vores epidemiologiske forskning er bl.a. relateret til det nationale jodberigelsesprogram, DanThyr. I den forbindelse indgår forskningsenheden i Center for Forebyggelse af Struma og Stofskiftesygdomme sammen med Fødevarestyrelsen, Bispebjerg Hospital og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup. Centerets funktion er blandt andet at monitorere konsekvenserne af den danske jodberigelse af salt.

Vi deltager også i forskning på Grønland inden for rammerne af Center for Grønlandsforskning, som ledes af Stig Andersen fra forskningesenheden og har deltagelse af forskere fra både Danmark og Grønland. Centeret udfører og deltager i en række undersøgelser af sygdomsforekomst og livsstilændringer på Grønland. Eksempelvis undersøges udviklingen af fedme blandt Grønlænderne (inuitterne). Vi har ved at sammenligne data fra 1963 med vores data fra 1998 iagttaget en markant stigning i antallet af overvægtige - fra få overvægtige i 1963 til 35-40% overvægtige i dag.

Endokrinologien omfatter mange specielle og komplicerede sygdomme samt en række folkesygdomme. Udfordringerne vil i de kommende år koncentrere sig inden for overvægt og sukkersyge, der regnes blandt de alvorlige folkesygdomme.