Organisation

Professor Inge Søkilde Pedersen, professor Karen Dybkær og professor Martin Bøgsted er initiativtagere til ForskningsKUBEN REPAIR. ForskningsKUBEN er resultatet af et tværgående samarbejde mellem adskillige afdelinger og specialer. 

 

Involverede afdelinger og centre

 • Klinisk Kræftforskningscenter
 • Onkologisk afdeling
 • Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling
 • Patologiafdelingen
 • Nuklearmedicinsk Afdeling
 • Klinisk Genetisk Afdeling
 • BI og Analyse
 • Hæmatologisk Afdeling
 • Afdeling for Molekylær Diagnostik

Klinikere

 • Aage Knudsen (Gynækologi)
 • Marianne Severinsen (Hæmatologi)
 • Charlotte Aaquist Haslund, Ursula Falkmer, Morten Ladekarl, Oluf Røe (Onkologi)

Diagnostik

 • Helle Damgaard Zacho (Nuklearmedicin)
 • Alkwin Wanders (Patologi)
 • Henrik Krarup (Molekylær)
 • Lone Sunde (Genetik)

Infrastruktur

 • Inge Søkilde Pedersen (Diagnostik)
 • Karen Dybkær (CRISPR/Cas9)
 • Martin Bøgsted (Data Science)
 • Johanne Winther (BI og Analyse)

Tilknyttede ph.d.-studerende

 • Ida Burchardt Egendal
 • Lasse Ringsted Mark
 • Issa Ismail Issa
 • Simone Karlsson Terp
 • Jeanette Demant Andersen
 • Hulda Haraldsdóttir
 • Signe Bjerregaard-Michelsen 

Læs mere om kubens samarbejdspartnere under fanen samarbejdspartnere.