Forskningens Hus

Foruden at være hjemsted for en række forskergrupper, udgør Forskningens Hus rammen for hospitalets forskningsadministrative og forskningsunderstøttende funktioner samt faciliteter for færdigheds- og simulationstræning.

Forskning

Forskningens Hus samler forskningsmæssige kompetencer fra en bred vifte af afdelinger og faggrupper. Det betyder, at husets brugere har rig mulighed for at indgå tværfaglige samarbejder samt at udveksle de seneste erfaringer og forskningsresultater med hinanden.

Forskningens Hus er forsynet med laboratorier, kontorer, et færdigheds- og simulationslaboratorium, et medicinsk bibliotek, to auditorier og en række mindre undervisningslokaler.

Uddannelse

Forskningens Hus er også et tilbud om bedre undervisning af studerende, yngre læger og forskere. Medicinstuderende og sundheds- og bioteknologistuderende fra Aalborg Universitet kan trække på gode faciliteter til simulations- og færdighedstræning, undervisningslokaler og gøre brug af husets mange øvrige faciliteter.

Innovation

Som nabo til Forskningens Hus ligger Region Nordjyllands innovationsenhed, Innovationsklinikken. Her kan medarbejdere og patienter få hjælp til at omsætte ideer til opfindelser eller ændrede arbejdsgange, der kan føre til bedre patientbehandling og -pleje. Forslagene kan være forskningsbaserede eller inspireret af hverdagen på den kliniske afdeling.

Innovationsklinikken samarbejder med virksomheder fra særligt medicinal- og medikoindustrien og fungerer således som bindeled mellem den sundhedsfaglige verden og erhvervslivet. Læs mere om Innovationsklinikken.