TILBAGE

Aalborg-forsker i spidsen for europæiske guidelines

05. september 2023
Overlæge Jacob Bodilsen fra Infektionsmedicinsk Afdeling har været tovholder på udarbejdelsen af de europæiske guidelines for behandling af bylder i hjernen. 

Støttefunktionen bag arbejdet med guidelinen

Støttefunktionerne i Forskning, Uddannelse og Innovation leverer ofte indirekte støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. 

I forbindelse med Jacob Bodilsens funktion som tovholder på den internationale guideline har bibliotekarerne i Medicinsk Bibliotek hjulpet med litteratursøgning, dublethåndtering og fremskaffelse af litteratur.

“A broad literature search of scientific studies of ‘brain abscess’ or ‘cerebral abscess’ as text or MESH terms was carried out by a medical librarian in the electronic databases of PubMed, EMBASE, and the Cochrane Library on September 17, 2021 and updated on September 29, 2022 (Full search strategy is available in Suppl. Material).” 

Medicinsk Bibliotek sikrer, at hospitalernes forskere og klinikere har adgang til relevante sundhedsvidenskabelige databaser og tidsskrifter og hjælper med at fremskaffe det, biblioteket ikke selv indkøber licens til, fra andre biblioteker i ind- og udland. 

Læs mere om Medicinsk Biblioteks services her.

Kontakt

Forfatter

Peter Friis Jeppesen

Kommunikationskonsulent

Telefon

97 66 62 55

Mail

pfj@rn.dk