Ny vejledning gør sundhedsforskning nemmere

Danske Regioner har udarbejdet en vejledning, der skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Mange forskere oplever i stigende grad, at bureaukrati og juridiske problemstillinger spænder ben, når de skal ansøge om nye forskningsprojekter. Det gælder særligt i spørgsmål om placering af dataansvar, dataroller og deling af data, hvor fortolkningen af gældende lovgivning kan være forskellig.

I mange forskningsprojekter er der flere parter fra regionerne, universiteter og virksomheder, som alle har en rolle i forhold til de sundhedsdata, der skal bruges i forskningsprojektet. Hvis de forskellige parter ikke fortolker lovgivningen om, hvor ansvaret for data skal placeres på samme måde, forsinker det sagsbehandlingen.

En juridisk arbejdsgruppe bestående af regionerne og landets fire sundhedsvidenskabelige har haft til opgave at sikre bedre vilkår for sundhedsforskningen. Det har resulteret i en fælles vejledning om, hvordan ansvaret for sundhedsdata skal placeres i forskningsprojekter. Den understøtter blandt andet en smidigere adgang til data og sikrer klare rammer for nye såvel som garvede forskere, så vigtige projekter ikke opgives på grund af tunge administrative processer.

Vejledningen skal sikre et fælles grundlag for sagsbehandlingen ved forskningsansøgninger, og er først og fremmest målrettet de juridiske rådgivere og sagsbehandlere, som arbejder med sundhedsforskning.

Find og læs vejledningen på https://www.regioner.dk/juraogsundhedsforskning 

Opdateret