TILBAGE

Ph.d.-forsvar ved Hanne Due

26. oktober 2020
Torsdag den 12. november 2020 forsvarer cand.scient.med. Hanne Due, Hæmatologisk Afdeling, sin ph.d.-afhandling omhandlende responsmekanismerne mod kemoterapeutika i diffust storcellet B-celle lymfom.

Publiceret af

Peter Friis Jeppesen

Kommunikationskonsulent

Telefon

97 66 62 55

Mail

pfj@rn.dk