Steno Diabetes Center Nordjylland

 

Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) er Region Nordjyllands kraft- og videnscenter for diabetes. Vores mission er at skabe en sammenhængende behandling tæt på patienten og øge livskvalitet og livslængde for personer med diabetes.

 

 

Hold dig opdateret om diabetesindsatser og tilbud i Nordjylland. Følg os på LinkedIn.

 


 

Diabetesbehandling 

 

Behandlingsaktiviteter i SDCN er målrettet borgere i Region Nordjylland og omfatter både diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer.

 

Klinisk forskning 

 

I SDCN udøver man patientcentreret diabetesforskning på internationalt niveau til gavn for sundhedsfaglige og alle borgere med diabetes.

 

Digital Sundhed & Diabetes 

 

Digital Sundhed & Diabetes er SDCN’s særkende og er en samlet betegnelse for digitale løsninger på diabetesområdet.

 

Kompetenceudvikling 

 

Vores aktiviteter er rettet mod at udvikle diabetesorienteret kurser og temamøder til patienter, pårørende og sundhedsprofesionelle i Nordjylland.

 

Tværsektorielt samarbejde 

 

Vi understøtter indsatser på tværs af hospital, kommune og almen praksis.

 

 

SDCN's Brugerråd 

 

Vi ønsker at give medindflydelse til vores patienter og pårørende.

 

 

Om Steno Diabetes Center 

 

Få mere information om SDCN som kraft- og videnscenter for diabetes.

 

 

Kontakt os

 

Find relevante medarbejdere og kontaktoplysninger i SDCN.

 

 


 

Udvalgte nyheder


 

 

25. november 2019  |  SDCN Indefra

 


Ny psykolog ansat i Steno Diabetes Center Nordjylland

I Steno Diabetes Center Nordjylland er vi utroligt glade for nu at have fået en psykolog ansat, og at det netop er Sandie, der skal løfte opgaven.
 • Læs mere

  Sandie Nymand Johansen er ansat til at gøre livet lettere for personer med diabetes, både ved brug af individuelle samtaler og undervisnings- og gruppeforløb. Sandie vil desuden arbejde for at uddanne det kliniske personale til at arbejde med psykologiske problemstillinger, og hjælpe dem med at opspore patienter, der kan have brug for ekstra støtte.

  For at udvikle de rette tilbud og løsninger, vil Sandie i det næste stykke tid følge læger og sygeplejersker, tale med patienter, sætte sig godt ind i diabetesforskning. Og så skal hun mødes med psykologer fra de andre Steno Centre for høre, hvad de har oplevet virker eller ikke virker.

  Sandie glæder sig til at komme i gang og ikke mindst hjælpe den enkelte, hvad enten om personen oplever en svær tid eller døjer med lidt tungere udfordringer.

 

22. november 2019  |  Tværsektoriel 

 


Tværsektoriel afprøvning af PRO er igangsat

DiaProfil er et nyt dialogværktøj, der skal styrke patientens stemme og skabe en mere målrettet diabeteskonsultation.
 • Læs mere

  I mandags afholdte vi et vellykket kick-off møde for den tværsektorielle afprøvning af DiaProfil.

  DiaProfil er et digitalt spørgeskema, som personer med diabetes inviteres til at svare på, før de møder op til deres diabeteskonsultation.

  Spørgeskemaet giver et godt indblik i, hvad der giver værdi for den enkelte person med diabetes, og peger dermed på, hvilke ting som er vigtige at tage fat på i konsultationen, både fysisk og psykologisk.

  Spørgeskemaet afprøves lige nu og frem til 31. marts 2020 i et samarbejde mellem Aalborg Universitetshospital, almen praksis, Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune, hvor efter resultaterne vil blive gjort op.

  Kick-off mødet med de involverede aktører viste lovende tilbagemeldinger og en stor entusiasme for samarbejdet, og belyste også områder, der kræver ekstra opmærksomhed: Eksempelvis, at gøre det nemmere at dele patientdata på tværs og at inkludere sårbare borgere.

  🎥 Se video om DiaProfil: https://lnkd.in/gCBWb8A

 

2. november 2019  |  Diabetesbehandling

 


Nordjyske hjertepatienter tilbydes screening for diabetes

En stor del hjertepatienter har diabetes uden at vide det. Faktisk helt op til 20-25 % med akutte skader på hjertet. Dette bliver der nu gjort noget ved.
 • Læs mere

  For at opspore patienter med diabetes, har Steno Diabetes Center Nordjylland i samarbejde med kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital etableret et nyt supplerende tilbud, hvor alle patienter indlagt med en iskæmisk hjertesygdom screenes for diabetes.

  Hertil har en diabetessygeplejerske fra Steno Diabetes Center Nordjylland fast gang på kardiologisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

  Som centerdirektør Poul Erik Jakobsen fortæller til Dagens Medicin betyder det nye supplerende tilbud, at indlagte hjertepatienter med diabetes får lagt en plan for deres videre forløb, hvad enten de bliver henvist til egen læge eller et af regionens diabetesambulatorier. 

  Patienter og fagprofessionelle på kardiologisk afdeling får desuden undervisning og information om diabetes, samt assistance til diabetesbehandlingen, hvis patienten er indlagt over en længere periode.

  Læs artikel om tilbuddet i Dagens Medicin.

 

 

Tilbud for dig i Region Nordjylland


 

Kontakt Diabetes Hotlinen

 

Ring på tlf. 97 66 67 00 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 22.30, hvis du oplever en akut problematik og har brug for sparring.

Diabetes Hotlinen er bemandet af en erfaren diabetessygeplejerske og tilbyder telefonisk rådgivning til alle patienter, pårørende og sundhedsprofesionelle i Region Nordjylland i forhold til akutte diabetesproblematikker, som skønnes ikke at kunne vente til dagen efter.

Eksempelvis problemer med et for højt blodsukker, problemer med pumpen eller infektion i sår og huden.

Hotlinen er etableret af Steno Diabetes Center Nordjylland som en ekstra sikkerhed og service og erstatter ikke øvrige tilbud til patienter med diabetes

 

Ring på 97 66 67 00

 

Book et videobesøg

 

Når det giver mening for både patient og behandler, har vi nu mulighed for at omlægge dit besøg i ambulatoriet til et videobesøg.

Det er ikke altid lige let for alle at møde fysisk op på ambulatoriet. Nogle patienter har måske geografisk langt til hospitalet. Andre har måske travlt på arbejdet eller er på ferie. Derfor har Steno Diabetes Center Nordjylland i samarbejde med ambulatorierne etableret "videobesøg". 

1) Du kan møde din diabetesbehandler via egen telefon, tablet eller computer med app'en DiaSamtale.

2) Du kan møde op i et videoambulatorium på forskellige lokationer i Nordjylland, hvor der er en videoskærm og udstyr til at måle blodtryk, puls, vægt og højde.

 

Læs mere om videobesøg

 

 

Følg SDCN på LinkedIn


 

Følg os på LinkedIn og hold dig opdateret om diabetesbehandlig, klinisk forskning, digitale indsatser, kurser og temamøder i Region Nordjylland samt andre aktiviteter fra Steno Diabetes Center Nordjylland.

 

Gå til LinkedIn


      Find os på www.sdcn.dk