Steno Diabetes Center Nordjylland

|   Nyheder   |   Om SDCN    |   Kontakt os    |    English   |

 

Steno Diabetes Center Nordjylland
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg
Aalborg Universitetshospital

 

Vores fem kerneaktiviteter


Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) er sat i verden for at løfte diabetesindsatserne og behandlingen i Region Nordjylland. Dette gør vi ved at igangsætte nye behandlingstilbud til patienter i regionen, forske i diabetes, tænke i digital udvikling, samt styrke uddannelsestilbud, kompetenceudvikling og tværsektorielt samarbejde på tværs af diabetesområdet.

Diabetesbehandling

 

Behandlingsaktiviteter i SDCN er målrettet borgere i Region Nordjylland og omfatter både diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer.

Læs mere

Klinisk forskning

 

I SDCN udøver man patientcentreret diabetesforskning på internationalt niveau til gavn for sundhedsfaglige og alle borgere med diabetes.

 

Læs mere

Digital Sundhed & Diabetes

 

Digital Sundhed og Diabetes er SDCN’s særkende og er en samlet betegnelse for digitale og sundhedsteknologiske løsninger på diabetesområdet.

   

Læs mere

Kompetenceudvikling

 

Vores aktiviteter er rettet mod sundhedsprofesionelle på hospitaler, i almen praksis og i kommunerne og ikke mindst patienter og pårørende. 

Læs mere

 

Tværsektorielt samarbejde 

 

SDCN vil spille en vigtig rolle i at understøtte diabetesindsatsen på tværs af hospital, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører.

Læs mere

 

 

Nyheder og publikationer

 

24. juni 2019 

Hjemmesygeplejerske i praktik hos SDCN

Mød Gitte Kjær Lyn-Knudsen, der er ansat som kommunal hjemmesygeplejerske. Som et led i sin specialuddannelse i borgernær sygepleje, var hun i sidste uge i praktik hos SDCN på Aalborg Universitetshospital, hvor blev klogere på, hvordan diabetesborgere behandles i hospitalregi. 

Læs nyhed

 

21. juni 2019 

Diabetes og sundhed på Folkemødet

SDCN tog igen i år tværs over landet til Bornholm. Du får i denne artikel en beretning fra tre begivenheder på Folkemødet, hvor diabetes var sat på dagsordenen: 1) At være ung med diabetes, 2) Håndboldfitness med Diabetesforeningen, 3) Diabetes Topmøde 2019.

Læs nyhed

 

11. juni 2019 

På tur til verdens største diabeteskongres

ADA – verdens største diabeteskongres – finder i år sted i San Francisco i Californien med ca. 18.000 deltagere fra 118 lande. Heriblandt med deltagelse fra SDCN, der afholder fem præsentationer indenfor klinisk diabetes, blodsukkermåling og patientrapporterede oplysninger.

Læs nyhed

 

Skyd genvej som patient og pårørende

 

 

Videncenter for Diabetes

Videncenter for Diabetes er etableret for at dele information og viden om diabetes.

 

Find supplerende behandlingstilbud 

Supplerende tilbud er et tillæg til og en forbedring af standard behandling på diabetesområdet

 

Deltag i kliniske forskningsprojekter 

Som patient i SDCN kan du deltage i udvalgte kliniske forskningsprojekter, hvis du passer til målgruppen

 

Book et videobesøg

Patienter kan som noget nyt erstatte et besøg i ambulatoriet med en videokonsultation.

 

Relevante apps og links

Få et overblik over mange anbefalesværdige initiativer udenfor SDCN til gavn for diabetikere.

 

Kontakt klinikken

Her kan du finde relevante kontaktoplysninger til klinisk personale i Steno Diabetes Center Nordjylland.

Om centret


Steno Diabetes Center Nordjylland er etableret i 2018 på baggrund af et fælles initiativ fra Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden og er en del af et nationalt netværk af Steno Diabetes Centre. SDCN er organisatorisk forankret på Aalborg Universitetshospital, men samarbejder tæt om diabetesindsatser med hospitalsafdelinger i Farsø, Thisted, Hjørring og Frederikshavn.