Steno Diabetes Center Nordjylland

Nyheder   |   SDCN på LinkedIn   |    Om os    |    Kontakt  

 

Steno Diabetes Center Nordjylland
Mølleparkvej 4, 9000 Aalborg
Aalborg Universitetshospital

 

Vores fem kerneaktiviteter


Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) er sat i verden for at løfte diabetesindsatserne og behandlingen i Region Nordjylland. Dette gør vi ved at igangsætte nye behandlingstilbud til patienter i regionen, forske i diabetes, tænke i digital udvikling, samt styrke uddannelsestilbud, kompetenceudvikling og tværsektorielt samarbejde på tværs af diabetesområdet.

Diabetesbehandling

 

Behandlingsaktiviteter i SDCN er målrettet borgere i Region Nordjylland og omfatter både diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer.

Læs mere

Klinisk forskning

 

I SDCN udøver man patientcentreret diabetesforskning på internationalt niveau til gavn for sundhedsfaglige og alle borgere med diabetes.

 

Læs mere

Digital Sundhed & Diabetes

 

Digital Sundhed og Diabetes er SDCN’s særkende og er en samlet betegnelse for digitale og sundhedsteknologiske løsninger på diabetesområdet.

   

Læs mere

Kompetenceudvikling

 

Vores aktiviteter er rettet mod sundhedsprofesionelle på hospitaler, i almen praksis og i kommunerne og ikke mindst patienter og pårørende. 

Læs mere

 

Tværsektorielt samarbejde 

 

SDCN vil spille en vigtig rolle i at understøtte diabetesindsatsen på tværs af hospital, kommuner, almen praksis og andre relevante aktører.

Læs mere

 

 

Skyd genvej som patient og pårørende

 

 

Find behandlingstilbud 

 

I SDCN udvikler man løbende nye supplerende behandlingstilbud, der matcher bestemte patientgrupper.

 

 
 

Deltag i forskningsprojekter 

 

Som diabetiker kan du deltage i udvalgte kliniske forskningsprojekter, hvis du passer til målgruppen.

 

 
 

Videncenter for Diabetes

 

Find viden om diabetes i forhold til behandling, følgesygdomme, graviditet og hverdagsliv.

 

 
 

Book et videobesøg

 

Patienter i SDCN kan som noget nyt erstatte et besøg i ambulatoriet med en videokonsultation.

 

 

Om SDCN


Steno Diabetes Center Nordjylland er etableret i 2018 på baggrund af et fælles initiativ fra Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden og er en del af et nationalt netværk af Steno Diabetes Centre. SDCN er organisatorisk forankret på Aalborg Universitetshospital, men samarbejder tæt om diabetesindsatser med hospitalsafdelinger i Farsø, Thisted, Hjørring og Frederikshavn.


Vores team

 

I Steno Diabetes Center Nordjylland arbejder der et bredt udsnit af faggrupper. Vores snitflader går på tværs af hinanden og sammen arbejder vi for at styrke diabetesindsatsen i Region Nordjylland.

Find medarbejdere