Artroskopisk Center i Hjørring skaber tryghed og effektivitet med lokalbedøvelse

Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring har omlagt nogle af deres knæartroskopier (kikkertoperationer i knæet) fra fuld til lokal bedøvelse. Det er en kæmpe gevinst for patienterne, som så kan blive inddraget i hele forløbet, bruger mindre tid på indgrebet og faktisk ender med selv at kunne gå fra stuen efter operationen, i stedet for at blive kørt til opvågningen.
Fra venstre: OP-sygeplejerske Solveig Esbensen, ortopædkirurgisk overlæge Björn Kullenberg, OP-sygeplejerske Line Krogh Madsen, klinisk afsnitskoordinator Gitte Harpsø, OP-sygeplejerske Marianne Madsen og sygeplejerske Sanne Skovgaard.

- Det handler om at respektere patienternes tid og sørge for, at behandlingen sker på deres præmisser. Samtidig er der en læringsmæssig gevinst: Patienterne har langt bedre overblik og forstår mere om sit forløb, når vi mødes igen efter operationen – netop fordi de har haft muligheden for at være vågne og følge med under hele operationen, siger overlæge Björn Johan Kullenberg. 

Kontinuitet skaber tryghed 

Efter et år med afprøvninger i mindre skala, startede man for alvor op med knæartroskopier i lokalbedøvelse i Artroskopisk Center 4. januar. 

- Vi tog lidt tilløb til omlægningen, da det har været vigtigt for os at sikre, at den nye behandlingsmetode er mindst lige så god som den gamle – og det er den. Samtidig viser vores evalueringer, at patienterne vil foretrække lokalbedøvelse, hvis de skulle igennem proceduren igen, siger klinisk afsnitskoordinator i Artroskopisk Center, Gitte Harpsø. 
Hun lægger stor vægt på kontinuiteten i behandlingen: 

- Patienterne møder den samme sygeplejerske og Björn til forundersøgelsen og igen på operationsdagen. Det er trygt. På selve dagen bliver knæet bedøvet, og så går patienten selv ind på OP-stuen, bliver opereret og går selv tilbage til patientstuen, hvor man sidder en halv time, inden man tager hjem. Her kan man så betrygge kommende patienter om, at proceduren ”altså ikke var noget særligt” at komme igennem, så det er også gavnligt. Tiden bruges også på, at Björn genopfrisker resultatet af operationen og sygeplejersken informerer om efterforløb. 

Enkelte patienter takker nej til lokalbedøvelse, da de er nervøse for at kunne følge med under operationen – og de bliver naturligvis tilbudt fuld narkose som førhen. 

Flere afledte gevinster 

Den nye procedure er dog ikke kun en gevinst for patienterne. Med omlægningen fra fuld til lokal bedøvelse er der brug for færre medarbejderressourcer til at gennemføre en operationsdag.  

- Faktisk kan man i forhold til tidligere undvære 1 anæstesisygeplejerske, 1 operationssygeplejerske og 1 portør – og de kan så løse opgaver andre steder i huset. Der er nok at tage af, siger Björn Johan Kullenberg. 

Det kan lade sig gøre, fordi kirurgen selv tilkobler instrumenter og udstyr samt følger patienten ud af stuen efter operationen. 

Samtidig frigiver projektet plads i det centrale operationsafsnit, hvor man så har mulighed for at øge produktionen og nedbarbere ventelisterne inden for andre typer af operationer. 

Når dobbelt så mange 

Det er blandt andet de fine rammer i Artroskopisk Center, der gør projektet muligt. Her har man to operationsstuer ved siden af hinanden, så kirurg og sygeplejerske nemt kan bevæge sig mellem dem, og den næste patient kan forberedes i stue 2, mens der opereres i stue 1 og vice versa. 
Sammen med skiftet fra fuld til lokal bedøvelse, giver det en ”samlebåndseffekt”, hvor det er muligt at lave accelererede forløb. 

- Tidligere kunne vi nå 5-6 patienter på en dag, men med det nye setup kan vi øge patientkapaciteten helt op til 12 på en dag, hvis det er nødvendigt. Så det kommer til at betyde noget for ventelisterne – også for de få, der stadig foretrækker at komme i fuld narkose, siger Björn Johan Kullenberg. 

Han har i øvrigt også stor glæde af de vågne patienter under operationen: 

- Jeg får mange gode historier undervejs, f.eks. om motorcykelferier, børnebørn og andre glade minder. Så det er vældigt hyggeligt

OBS!
Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring ligger fysisk sammen med Regionshospital Nordjylland, men hører organisatorisk under Aalborg Universitetshospital.

Opdateret