Tove Nilsson-priser til fire ildsjæle

Der var stolthed og glade smil, da årets Tove Nilsson-priser onsdag blev uddelt til fire lægelige talenter ved Aalborg UH.

Tove Nilsson-prisen 2019 
Smilene var brede, da der onsdag blev uddelt årets Tove Nilsson-priser. Fra venstre ses Søren Hagstrøm, Anja Kirstein, Tove Nilsson, Helle Damgaard Zacho og Irene Kibæk. Foto: Lene Pedersen, Kommunikation.

For niende og næstsidste gang blev Tove Nilsson-prisen onsdag den 23. oktober uddelt til talentfulde lægelige ildsjæle på Aalborg UH, der har udvist en særlig indsats inden for uddannelse og forskning. 

Som vanligt var det Tove Nilsson selv, som stod for uddelingen, og med et stærkt felt på 12 indstillede kandidater var der i år udvalgt hele fire modtagere af en pris på hver 25.000 kr.

- Det betyder meget at få kollegaernes positive tilbagemelding, hvis de synes, man har ydet en god indsats. Derfor skal prisen og de mange indstillinger også ses som en anerkendelse af den store uegennyttige indsats, rigtig mange læger yder. Selvom de 25.000 kr., der følger med prisen, er gode penge, er det den kollegiale anerkendelse, der tæller på den lange bane, mindede Tove Nilsson om. 

Årets forskerpriser gik til to forskere, som begge har gjort sig bemærket på den internationale forskerscene med publikationer i store videnskabelige tidsskrifter og et veletableret fagligt netværk. 

Således modtog overlæge fra Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin, Helle Damgaard Zacho prisen som en anerkendelse for sit store arbejde med udvikling af billeddiagnostiske teknikker inden for prostatakræft. Et arbejde der for nyligt har været publiceret i tidsskrifter som Lancet Oncology og JAMA Oncology.

Overlæge ved Børne- og Ungeafdelingen, Søren Hagstrøm blev hædret med den anden forskerpris for sin forskning inden for overvægt blandt børn og ikke mindst for at være en inspirerende forskningsleder, der er i stand til at se og forløse fællesskabets potentiale.

Årets uddannelsespriser gik til to læger for deres indsats i forhold speciallægeuddannelsen. 

Uddannelsesansvarlig og ledende overlæge ved Afsnit for Arvelige Sygdomme, Irene Kibæk Nielsen blev hædret for sin medvirken til at etablere det postgraduate uddannelsesmiljø i en ung afdeling, og som initiativtager til en række tiltag, der både tilgodeser uddannelsen af yngre læger, men også hjemtagelsen af patienter til Regionen.

Den anden uddannelsespris gik til uddannelsesansvarlig overlæge ved Gynækologi, Graviditet og Fødsel, Anja Kirstein. Hun modtog prisen for sit utrættelige arbejde med at sikre en optimal postgraduat uddannelse på afdelingen – en indsats, som er blevet bemærket i den seneste Inspektorrapport.

Fakta

  • Tove Nilsson Prisen blev indstiftet i 2010 i forbindelse med Tove Nilssons fratræden fra sin stilling som cheflæge.
  • Prisen er etableret af Overlægerådet ved Aalborg UH med støtte fra Det Obelske Familiefond og uddeles af fondsbestyrelsen.
  • Prisen uddeles en gang årligt til en eller flere lægelige ildsjæle på Aalborg UH, der har udvist en særlig indsats inden for uddannelse og forskning.
  • Hver pris er på 25.000 kr. og gives til dygtiggørelse inden for henholdsvis forsknings- og uddannelsesområderne.
  • Fondsbestyrelsen består af forhenværende cheflæge Tove Nilsson, postgraduat klinisk lektor, overlæge Susanne Nøhr, professor, overlæge Ole Thorlacius-Ussing, overlæge Lone Larsen samt klinisk lektor, overlæge Sten Rasmussen.
 

Opdateret