Patient- og pårørendepanel

Aalborg Universitetshospital ønsker at inddrage, involvere og engagere patienter og pårørende i udviklingen af hospitalet. Vi gør brug af panelets råd og refleksioner i drøftelsen og beslutningen af aktuelle emner, så vi i fællesskab kan skabe bedre løsninger for patienter, pårørende og hospitalet.

Patient- og Pårørendepanel

 

Panelet består aktuelt af 16 medlemmer, og er en blanding af nuværende og tidligere patienter og pårørende. Panelet afspejler forskellige patientgrupper og er sammensat på tværs af køn, alder og geografi. Panelet driftes og faciliteres af medarbejdere fra Aalborg Universitetshospital og Region Nordjylland. En patientrepræsentant fra panelet indgår i planlægningen af møderne.  

Hvad arbejder Patient- og Pårørendepanelet med?

Panelets opgave er at drøfte og kvalificere relevante emner på baggrund af egne erfaringer og perspektiver og pege på indsatsområder, hvor der er plads til forbedring. Panelets medlemmer indgår derudover i forskellige arbejdsgrupper på hospitalet.

Panelet beskæftiger sig med mange forskellige aktuelle emner, f.eks., livssamtaler med inddragelse af hospitalspræster, drøftelse af de årlige resultater fra Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, Innovation og Artificial Intelligence, bidrag til udarbejdelse af vision for telehealth mv.
 
I panelet har der også været et stort fokus på Nyt Aalborg Universitetshospital, særligt i forhold til dokumentation på stuen, udarbejdelse af kommunikationsmateriale til patienter og pårørende i forbindelse med enestuer, test af app-baseret løsning ”Wayfinding” samt test og valg af pårørendesenge til det nye Aalborg Universitetshospital i Hospitalsbyen. Flere medlemmer af panelet er aktive i andre hospitalsråd- og grupper, bl.a.:
  • Innovationsrådet
  • Styregruppe for Kunst og Kultur på Aalborg Universitetshospital i Hospitalsbyen
  • Enestuer på Aalborg Universitetshospital i Hospitalsbyen
  • Forhalsgruppe

Har du lyst til at være en del af panelet på Aalborg Universitetshospital?

Har du spørgsmål til panelet, eller lyst til at indgå i Patient- og Pårørendepanel på Aalborg Universitetshospital, er du velkommen til at kontakte kvalitetskonsulent Line Traumer på mail: l.traumer@rn.dk.

Video: Hvad giver kvalitet i behandlingsforløbet?

Patient- og Pårørendepanelet har formuleret nogle statements, der indrammer og sætter fokus på, hvad der er vigtigt for patienter og pårørende i et behandlingsforløb.

Du kan se videoen her – både på dansk og engelsk.