Alkohol og stoffer

Rusmidler, herunder alkohol og stoffer, øger risikoen for visse sygdomme. Det gælder både ved kort og intenst rusmiddelforbrug i perioder og ved rusmiddelforbrug over længere tid.

 

 

Alkohols betydning for helbredet

De fleste af de alkoholrelaterede sygdomme udvikles over tid og forværres af lang tids storforbrug af alkohol, men det er vigtigt at være opmærksom på, at skader kan opstå som en kombination af lang tids forbrug, kombineret med binge-drinking (ugentlig eller månedlig druktur). Foruden risiko for udvikling af sygdom, kan alkohol også nedsætte livskvaliteten.

 

Hjælp til at komme ud af et rusmiddelmisbrug

Hvis du taler med hospitalspersonalet om dine rusmiddelvaner, når du er indlagt, kan de hjælpe dig i forhold til behandling af dine evt. abstinenser ved ophør af rusmiddelindtag. Personalet kan også oplyse om behandlingsmuligheder udenfor hospitalet.