Vil du være frivillig på Aalborg, Syd eller Nord?

De Frivillige yder en indsats – fra menneske til menneske – for patienter og pårørende i forskellige situationer. De Frivillige fungerer som et supplement til den professionelle indsats, og de agerer som en forlængelse af de pårørende.

Som frivillig yder du et tilbud til patienter og pårørende ud over de professionelle tilbud fra hospitalet.

Du kan fx besøge patienter, der ikke har et netværk, eller som har pårørende, der kommer langvejs fra. Du kan også læse højt af aviser og blade eller hygge om patienterne ved fællesspisning.

Frivillige på Syd og Nord 

Der er tilknyttet 130 frivillige på Aalborg Universitetshospital på matriklerne Syd og Nord.

De Frivillige er på hospitalet fra kl. 9.30-13.00 alle hverdage, undtagen på helligdage og i skoleferier.

Herunder kan du se, i hvilke situationer De Frivillige træder til.